欧美日韩亚洲国产中文,亚洲日本日韩中文字幕狼友版,思99思思久久最新精品,国产一国产一级毛片古装

朱庸齋論作詞之法

作者:陳永正

先生一生,言傳身教,在“為詞”二字而已。分春館門(mén)人從師問(wèn)學(xué),目的也很明確,只是學(xué)作詞而已。

學(xué)作詞,第一步驟就是“摹仿”。

《詞話(huà)》云:“初學(xué)者當從摹仿人手,然后變化,先專(zhuān)精于一家,然后融匯各家,建立一己面目風(fēng)格?!?“摹仿”,是最有效的學(xué)習手段,是所有文藝門(mén)類(lèi)初學(xué)者的必經(jīng)之途,未經(jīng)這一步的,在行家眼中,只是徘徊于門(mén)外的“愛(ài)好者”而已。吳宓 云:“文章成于摹仿,古今之大作者,其幼時(shí)率皆力效前人, 節節規撫,初僅形似,繼則神似,其后逐漸變化,始能自出心裁,未有不由摹仿而出者也?!薄澳》隆?,宜取法乎上,先難 后易。不要以為淺近的易學(xué)易寫(xiě),便隨意仿效,草草而成;一成習慣,則難以自拔,再也不能深人古人的堂奧了。一入手就要“摹擬”古代的佳篇,只要是第一流之作,都可以作為范本。以莊敬之心,逐字逐句體味詞人的用心、作意。在這過(guò)程中,特別要尊重“詞”這一門(mén)類(lèi)固有的程序規矩,不應逾越。大量讀詞,慢慢掌握格律以及典故、詞匯、句式、章法,然后 才試行仿作。先是字摹句擬,“摹擬”前人名作之內容、詞句以及用筆等各種技法,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間,然后就“不斤斤于字面摹擬”,而仿效詞人之整體風(fēng)格。《詞話(huà)》指出:“研究作者寫(xiě)作手法與風(fēng)格。取大家或有代表性作家作品,排列比較其手法獨特處、風(fēng)格不同處,誰(shuí)易學(xué),誰(shuí)難學(xué),然后取自己性近者、易學(xué)者先學(xué)?!毕壬~集中有“用清真原韻”、“依白石原韻及四聲”、“擬梅溪”、“用碧山韻”、“擬遺山”、“和元遺山”、 “擬憶云”、“步述叔韻”、“擬海綃翁”等題,均先生“摹擬學(xué)習”各家風(fēng)格、神理之作。數十年間,于己則學(xué)而不厭,亦以此誨人不倦。

先生以“學(xué)古”為學(xué)詞的主要途徑?!皩W(xué)古人而不為古人所拘限”,“學(xué)古而有我”,方為真正的學(xué)古。《詞話(huà)》云:“學(xué)詞之道,先求能入,后求能出。能人,則求與古人相似;能出, 則求與古人不相似。倘能出人自如,介乎似與不似之間,既不失有我,復不失有古,方稱(chēng)能成。惟其不似,是以能似,所謂善于學(xué)古者也?!?“凡善學(xué)古人者,無(wú)論學(xué)何派何家,必不完全仿效之,只須學(xué)其局部,從而發(fā)揮以成自己之整體。晚近學(xué)詞 而有成者大都如此。其學(xué)古人在似與不似之間者,亦未嘗不遵 此途徑也?!毕壬匝浴斑h祧周、辛、吳、王,兼涉梅溪、白石”,上句自是沿襲周濟之論,下句卻是先生獨得之秘。筆者學(xué)詞,亦隨此途徑摸索,然天賦與先生有異,故為詞之風(fēng)格亦不盡相同。

學(xué)作詞步驟則宜從晚近及清人入手,《詞話(huà)》云:“當自流溯源,宜從清季四家始?!?“蓋以唐宋年深日久,時(shí)移世易,物異景殊,以其時(shí)之字詞句意,實(shí)難寫(xiě)當前之事物。彼四家者,去今不遠,狀物寫(xiě)景,撫時(shí)念事,涵泳兩宋,機抒別出,面目多方,而法度俱見(jiàn)也?!?“詞至清季,眼界始大,感慨遂深,內容充實(shí),運筆力求重,用意力求拙,取境力求大?!鼻寮就貔i運、朱祖謀、鄭文焯、況周頤四家,創(chuàng )作技巧之高,固然可為范式,更因時(shí)代接近,情感上較易產(chǎn)生共鳴,較易得作詞之法,較易有成。宜先精一家,深入體味,規模取法。通過(guò)學(xué)王鵬運, 上追碧山、東坡;通過(guò)學(xué)鄭文焯,上追白石、耆卿;通過(guò)學(xué)朱祖謀,上追夢(mèng)窗、清真;通過(guò)學(xué)況周頤,上追梅溪、方回。爾后由清人再上追兩宋,遍參諸方,以期自成面目?!皩?zhuān)精一家, 融匯各家,自成一家”三個(gè)過(guò)程,須循序漸進(jìn),若一開(kāi)始即學(xué)唐、宋人,以“取法乎上”自詡者,到頭來(lái)可能是優(yōu)孟衣冠,難得正果。是以學(xué)唐、宋人與學(xué)清人,兩者雖時(shí)有先后而并行不悖。 ,

先生指出,學(xué)詞,須天分、學(xué)力、功力三者兼備。《詞話(huà)》 云:“作詞一須天分,二須學(xué)力。有天分者,性靈自然流露,易于出筆,情致必佳。然天分不可恃,中年以后,日見(jiàn)其衰, 或累于俗務(wù),或時(shí)移事遷,故須輔之以學(xué)?!庇衷疲骸靶×钌锌蓱{情致、性靈、巧慧見(jiàn)勝;長(cháng)調則非具有功力不可,尤須博學(xué),與詩(shī)文匯為一流,不然則縱有句篇,亦難稱(chēng)巨手?!碧旆质桥c生俱來(lái)的,不可力致,而學(xué)力與功力則須長(cháng)期學(xué)習及實(shí)踐方得養成。初學(xué)者應多作寫(xiě)作練習,增強切身感受,豐富自己的語(yǔ)藏,掌握基本的寫(xiě)作技巧。分春館諸弟子,盡管天分、學(xué)力、功力有別,但只要謹遵師教,循序漸進(jìn),皆有所成,可為明證。 學(xué)力與功力,須畢生修持,與時(shí)俱進(jìn)。

當代的文化人,尤其是講授、研究古代文學(xué)的大學(xué)教師, 也應嘗試寫(xiě)作詩(shī)詞。如果沒(méi)有創(chuàng )作經(jīng)驗,缺乏感性認識,則如霧里看花,不知個(gè)中情味,所謂研究,也只能是掠影浮光,難以探微索隱。不關(guān)注、不實(shí)踐詩(shī)詞創(chuàng )作,對于研究者自身來(lái)說(shuō),無(wú)疑也是一大缺失。

(本文節選自《朱庸齋集·序》

我要分享這篇文章